734 441 646

Információ vendégeinknek

LM BODYCOMBAT - každou neděli!

BODYCOMBAT® je lekce složená jako intervalový trénink. Jedná se o lekci Cardio, která je inspirována a kombinovaná bojovými sporty jako např. karate, kickboxing, taekwondo, muay thai či capoiera.
Opakují se 2 typy skladeb: COMBAT a POWER. COMBAT skladby se zaměřují na technické provedení, koordinaci a sílu horní...

Lednové informace z Fit Effect

Dobrý den Members,
vítáme všechny zpět a přejeme všem v letošním roce hlavně zdraví. Doufáme, že rok 2023 všem začal úspěšně, a že předsevzetí Vám stále drží.
Chtěli bychom Vás poprosit o schovívavost ohledně vytížení našeho ...